O plemene

 

Biometrika jazvečíkov

 

 

Štandard

Jazvečík - Dachshund

Štandard F.C.I. číslo 148
Dátum vydania platného štandardu: 13.03.2001/09.05.2001

Krajina pôvodu
Nemecko

Klasifikácia F.C.I.
Skupina 4 - jazvečíky

Použitie
poľovný pes na použitie na zemi i pod zemou

Krátky prehľad histórie: jazvečík, nazývaný tiež dakel alebo tekel, je známy od stredoveku. Z duričov sa postupne šľachtili psy, ktoré sa hodili najmä na použitie pod zemou. Z týchto nízkonohých psov sa vykryštalizoval jazvečík, ktorý je uznávaný ako jedno z najmnohostrannejších plemien. Má vynikajúce vlastnosti i pri práci na zemi, ako hlásenie, durenie a prácu na stope.
Najstarším chovateľským spolkom je nemecký klub pre jazvečíky, založený v roku 1888.
Jazvečík sa už desiatky rokov chová v troch rôznych veľkostiach (štandardný, trpasličí a králičí) a v troch rôznych typoch osrstenia (krátkosrstý, hrubosrstý a dlhosrstý).

Celkový vzhľad: nízky, krátkonohý podlhovastý ale kompaktný pes s mocným svalstvom, so smelým vyzývavým držaním hlavy a inteligentným výrazom tváre. Napriek krátkym končatinám v pomere k telu nie je zmrzačený, nemotorný alebo obmedzený v pohybe, ani lasicovito štíhly, s typickým pohlavným výrazom.

Dôležité proporcie: odstup od zeme je asi jedna tretina kohútikovej výšky, dĺžka tela v pomere ku kohútikovej výške asi 1:1,7-1,8

Povaha: jazvečík je priateľský, nie je bojazlivý ani agresívny, s vyváženým temperamentom. Vášnivý, vytrvalý a bystrý poľovný pes.

Hlava: podlhovastá, pri pohľade zhora a z profilu sa rovnomerne zužuje až po špičku nosa, nie je však špicatá. Jarmové kosti výrazne vystupujú. Nosná chrupavka a nosná huba (ňufák) sú dlhé a úzke.

Temeno: skôr ploché, postupne prechádza do mierne klenutého chrbta nosa.

Čelový sklon (stop): len naznačený

Nosná huba: dobre vyvynutá

Papuľa: dlhá,dostatočne široká a mocná. Otvára sa až za očné kútiky.

Čeľuste/zuby: silne vyvynutá horná a dolná čeľusť. Zhryz nožnicový, pravideľný a presne zapadajúci. Ideálny chup ma 42 zubov podľa vzorca chrupu psa, s mocnými, do seba zapadajúcimi očnými zubami.

Pysky: sú pevne napnuté, dobre prekrývajú spodnú čeľusť.

Oči: stredne veľké, oválne, dostatočne od seba vzdialené, s jasným, energickým, ale napriek tomu priateľským výrazom, nie pichľavé. Farba je žiarivo tmavo červenohnedá až čiernohnedá pri každej farbe rsti. Sklené, rybie alebo perleťové oči sivých alebo škvrnitých jedincov nie sú žiadúce, ale tolerujú sa.

Uši: vysoko, nie príliš vpredu nasadené, dostatočne, ale nie príliš dlhé, pekne zaoblené, nie úzke, špicaté alebo so záhybmi. Pohyblivé. Predným okrajom sa tesne dotýkajú líca.

Telo
Horná línia: prechádza harmonicky od krku k mierne spadajúcej krížovej kosti.

Kohútik: výrazný

Chrbát: po vysokom kohútiku je v priebehu ďalších hrudných stavcov rovný alebo mierne klesá. Je dlhý a dobre osvalený.

Bedrá: dobre osvalené, dostatočne dlhé

Kríže: široké, dostatočne dlhé, mierne klesajú.

Hrudník: hrudná kosť je silná a výrazne vystupuje, takže sa na oboch stranách tvoria jamky; hrudný kôš je pri pohľade spredu oválny, pri pohľade zhora a zboku je priestranný, čím zaručuje dostatočne veľký priestor pre srdce a pľúca; rebrá dosahujú daleko dozadu a postupne prechádzajú do brušnej línie. Pri správnej dĺžke a zauhlení pliec a ramena je pri pohľade zboku najhlbší bod hrudníku zakrytý.

Spodná línia a brucho: primerane vtiahnuté

Chvost: nie je príliš vysoko nasadený, nesený v predĺžení línie chrbta, v poslednej tretine je povolené mierne klenutie.

Končatiny

Predok
Všeobecné údaje: mocne osvalené, dobre zauhlené, pri pohľade z predu suché, rovno postavené predné končatiny so silnými kosťami a labkami smerujúcimi priamo vpred.

Plecia: plasticky osvalené. Dlhá a šikmo postavená lopatka pevne prilieha na hrudný kôš

Rameno: rovnakej dĺžky ako lopatka, s ktorou zviera takmer pravý uhol, má silné kosti, napnuté svaly, prilieha k rebrám, ale je dobre poyblivé.

Lakte: ani vtočené ani vytočené.

Predlaktie: krátke, avšak tak dlhé, aby odstup od zeme predstavoval asi tretinu výšky v kohútiku. Čo najrovnejšie.

Kĺby predlaktia: sú o niečo bližšie pri sebe ako ramanné kĺby.

Nadprstia: pri pohľade zboku nemajú byť strmé, ani nápadne predklonené dopredu.

Predné labky: tesne k sebe priliehajúce prsty, dobre klenuté, so silnými, odolnými, dobre vyplnenými vankúšikmi a krátkymi, mocnými pazúrmi. Piaty prst nemá žiadnu funkciu, ale nesmie sa odstrániť.

Zadok
Všeobecné údaje: výrazne svalnatý, v dobrých proporciách k predku. Koleno a päta výrazne zauhlené, zadné končatiny paralelné, ani vtočené ani vytočené.

Stehná: dobrej dĺžky s mocným svalstvom

Kolenné kĺby: široké a mocné s výrazným zauhlením.

Predkolenia: krátke, so stehnom zvierajú takmer pravý uhol, svalnaté.

Päty: so silnými šľachami, suché.

Podpätia: pomerne dlhé, voči predkoleniu pohyblivé, mierne zahnuté do predu.

Labky: štyri tesne uzavreté a pekne klenuté prsty, ako na predných končatinách. Pevne stoja na pevných vankúšikoch.

Pohyb: priestranný, plynulý a výdatný, s dlhým nízkym vykročením, mocným záberom, pružne prechádza na líniu chrbta. Chvost má byť nesený v predĺžení línie chrbta, mierne klesá. V akcii predné a zadné končatiny vykračujú paralelne. Vpredu nemá ísť na úzko a nepádluje, prsty nie su roztiahnuté ani stlačené. Vzadu sa nepohybuje naširoko ani naúzko, ani s pätami spolu, ani súdkovito.

Koža: pevne prilieha.

Osrstenie

Krátkosrstý jazvečík
Srsť: krátka, hustá, lesklá, tesne prilieha, pevná a tvrdá, bez neosrstených miest.
Chvost: jemne, úplne, ale nie príliš husto osrstený, o niečo dlhšia krycia srsť na spodnej časti sa ako znak bohatého osrstenia nepokladá za chybu.

Farba:

a) Jednofarebné jazvečíky: červená, červenožltá, žltá, všetky s alebo bez prímesi čiernej srsti. Uprednostňuje sa čistá farba červená pred červenožltou a žltou. Aj psy s výdatnou prímesou čiernej srsti patria sem a nie medzi inak sfarbené psy. Biela nie je žiadúca, v prípade malých bielych znakov sa nevylučuje. Nos a pazúriky sú čierne. Červeno-hnedá sa pripúšta, nie je však žiadúca.
b) Dvojfarebné jazvečíky: farba sýto čierna alebo hnedá vždy s červenohnedými alebo žltými znakmi (pálením) nad očami, po bokoch papule a na spodnej pere, na vnútornom okraji uší, na predhrudí, na vnútornej strane končatín, na labkách, okolo konečníka a odtiaľ asi do jednej tretiny až polovice spodnej strany chvosta. Ňucháč a pazúriky čiernych psov sú čierne, pri hnedých psoch hnedé alebo čierne. Biela nie je žiadúca, v prípade jednotlivých malých fľakov nie je vylučujúcou chybou. Príliš silné pálenie je nežiadúce.
c) Škvrnité (tigrované, žíhané) jazvečíky: základ farby srsti je vždy tmavá farba (čierna, červená alebo sivá), žiadúce sú nepravideľné sivé, ale aj béžové škvrny (nežiadúce sú veľké platne). Nemá prevažovať ani svetlá, ani tmavá farba. Farba žíhaného jazvečíka je červená alebo žltá s tmavšími pásikmi. Nos a pazúriky rovnaké ako u jednofarebných alebo dvojfarebných psov.
d) Inak sfarbené jazvečíky: všetky dosiaľ nespomenuté farby.

Hrubosrstý jazvečík
Srsť: : s výnimkou papule, obočia a uší na celom tele úplne vyvážená srsť, premiešaná s podsadou, priliehavá, hustá a drôtovitá. Na papuli sa tvorí výrazná brada. Obočie je huňaté. Na ušiach je osrstenie kratšie ako na tele, skoro hladké, avšak prispôsobené ostatnému osrsteniu. Chvost má rovnomernú a priliehavú srsť.
Farba: prevažuje svetlá až tmavá diviačia, ako aj farba suchého lístia, inak platí to, čo je popísané pod bodmi a) až c) pri krátkosrstom variante

Dlhosrstý jazvečík
Srsť: jemná, priliehavá, lesklá, je dlhšia pod krkom, na spodnej časti tela, najmä však na ušiach a zadnej strane končatín, kde tvorí zástavice a najväčšiu dĺžku dosahuje na spodnej strane chvosta, kde tvorí úplnú zástavicu.
Farba: platí to čo je popísané pod bodmi a) až c) pri krátkosrstom variante.

Veľkosť a hmotnosť

Štandardný jazvečík: obvod hrudníka viac ako 35 cm. Maximálna hmotnosť asi 9 kg.
Trpasličí jazvečík: obvod hrudníka medzi 30 a 35 cm, meraný vo veku minimálne 15 mesiacov.
Králičí jazvečík: obvod hrudníka do 30 cm, meraný vo veku minimálne 15 mesiacov.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa považuje za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.
- M3 /moláre/ sa pri posudzovaní nezohľadňujú. Chýbanie dvoch P1 /premoláre/ sa nepokladá za chybu. Ako chyba sa hodnotí chýbanie jedného P2, ak okrem M3 nechýbajú iné zuby a odchýlka od korektne uzavratého nožnicového zhryzu, napr. kliešťový zhryz
.

Hrubé chyby:
- slabá, vysokonohá, alebo príliš nízka stavba tela
- iné chyby chrupu ako sú popísané medzi chybami a vylučujúcimi chybami
- sklené oko pri iných ako škvrnitých psoch
- špicaté, veľmi poskladané uši
- poklesnutý chrbát, kaprí chrbát
- telo, ktoré v pleciach prevísa
- slabé bedrá
- výrazná prestavanosť, t.j. krížová kosť je vyššie ako kohútik
- príliš slabý hrudník
- vtiahnuté slabiny ako pri chrtoch
- zle zauhlené predné alebo zadné končatiny
- úzke, nedostatočne svalnaté zadné nohy
- kravský alebo súdkovitý postoj
- vtočené alebo veľmi vytočené labky
- roztiahnuté prsty
- ťarbavý, nemotorný, šmatlavý pohyb

Chybné osrstenie

Krátkosrstý jazvečík:
- príliš jemná, riedka srsť, lysé miesta na ušiach (kožené uši), iné neosrstené miesta
- príliš hrubá, dlhá srsť
- kelovitý chvost
- celkom alebo čiastočne neosrstený chvost
- čierna farba bez pálenia

Hrubosrstý jazvečík:
- makká srsť, príliš krátka alebo dlhá
- dlhá srsť, ktorá odstáva od tela všetkými smermi
- kučeravá alebo zvlnená srsť
- mäkká srsť na hlave
- zástavica na chvoste
- chýbajúca brada
- chýbajúca podsada
- krátkosrstosť

Dlhosrstý jazvečík:
- srsť rovnako dlhá po celom tele
- zvlnená alebo strapatá srsť
- chýbajúca zástavica na chvoste
- chýbajúce dlhé osrstenie na ušiach
- krátkosrstosť
- príliš výrazný pútec na chrbte
- príliš dlhé osrstenie medzi prstami.

Vylučujúce chyby:
- bojazlivá alebo agresívna povaha
- predhryz, podhryz, krížový zhryz
- chybné postavenie dolných očných zubov
- chýbanie jedného alebo viacerých očných zubov alebo rezákov
- chýbanie iných premolárov alebo molárov s výnimkou pod chybami vymenovanými dvoma P1, alebo jeden P2 bez ohľadu na M3
- odsadený hrudník
- chyby chvosta
- veľmi volné plecia
- zalomené nadprstia
- čierna farba bez pálenia, biela farba s pálením alebo bez pálenia, iné farby ako uvedené.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvynuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

 

Biometrika jazvečíkov

Pani Ľudmila Laufbergerová sa počas svojho života snažila priviesť chov jazvečíkov v Československu na čo najlepšiu úroveň. Vo svojej práci /Biometrika jezevčíkú/ sa pokúsila zmerať a dať do vzájomnej súvislosti 5 charakteristických znakov štandardného jazvečíka a to dĺžku papule, celkovú dĺžku hlavy, obvod hrudníka, dĺžku tela a hmotnosť. Celkovo zmerala 506 jazvečíkov štandardných vo veku od jedného do osem rokov. Vypočítala všetky možné korelácie medzi týmito znakmi a u korelujúcich znakov vypočítala príslušné regresné rovnice. Tak vlastne vznikla táto jej práca, ktorou sa preslávila aj za hranicami vtedajšieho Československa.  

Namerané hodnoty zapisovala do tabuľky. Merané jazvečíky rozdelila do dvoch skupín, na psov a suky. Je zrejmé, že ako u ľudí, človek vyšší má väčsie jednotlivé orgány, tak aj u psov väčší pes má väčšie jednotlivé orgány. Vypočítala túto závislosť pre každý meraný znak samostatne pre psov a suky. Zistila, že na dĺžke tela najviac závisí dĺžka hlavy, potom hmotnosť, ďalej dĺžka papule a nakoniec obvod hrudníka. Po týchto výpočtoch prišla ku vzorcu, ktorým sa dá určiť hodnota pre každý sledovaný parameter psov a súk.

Výsledkom práce / Biometrika jazvečíkov / bola skutočnosť, ktorá určila priemerné hodnoty a ich pravdepodobné odchýlky u štandardného / Československého/ jazvečíka. Táto práca mala umožniť kontrolovať vývoj plemena v budúcnosti a porovnať nášho priemerného jazvečíka s jezvečíkmi zahraničnými.

Tabuľka priemerov jednotlivých znakov jazvečíkov - suky štandardné

Dĺžky

obvod hrudníka

(cm)

hmotnosť

(kg)

tela (cm)

papule (cm)

hlavy (cm)

58

7,0

17,7

41,1

5,7

59

7,2

17,9

41,4

5,9

60

7,2

18,1

41,8

6,1

61

7,3

18,4

42,1

6,3

62

7,4

18,7

42,4

6,5

63

7,5

19,0

43,0

6,7

64

7,6

19,2

43,4

6,9

65

7,7

19,4

43,8

7,1

66

7,6

19,6

44,0

7,0

67

7,9

19,8

44,3

7,4

68

8,0

20,0

44,6

7,6

69

8,1

20,2

44,9

7,8

70

8,2

20,5

45,2

8,0

71

8,2

20,8

45,2

8,2

72

8,3

21,0

46,0

8,5

73

8,4

21,2

46,4

8,6

74

8,5

21,4

46,7

8,8

Tabuľka priemerov jednotlivých znakov jazvečíkov - psi štandardní

Dĺžky

obvod hrudníka

(cm)

váha

(kg)

tela (cm)

papule (cm)

hlavy (cm)

62

7,8

19,7

43,9

6,9

63

7,9

19,8

44,0

7,0

64

8,0

20,0

44,2

7,1

65

8,0

20,2

44,5

7,3

66

8,2

20,4

44,7

7,4

67

8,2

20,7

45,0

7,5

68

8,3

20,9

45,2

7,7

69

8,4

21,1

45,5

7,9

70

8,5

21,4

45,7

8,0

71

8,5

21,6

45,9

8,2

72

8,5

21,8

46,0

8,3

73

8,6

22,0

46,3

8,4

74

8,7

22,2

46,5

8,5

75

8,8

22,4

46,7

8,6

76

8,9

22,6

47,0

8,8

77

8,9

22,8

47,3

9,0

78

9,0

23,0

47,5

9,2

 

Dnes štandard FCI pre jazvečíkov porovnáva a predpisuje hodnoty : pomer dĺžky tela ku kohútikovej výške (približne 1,7-1,8 : 1) a kohútikovej výšky k veľkosti odstupu hrudníka od zeme (približne 3 : 1) . Zmeraním týchto hodnôt a tiež hodnôt uvedených v tabuľkách si každý majiteľ môže urobiť obraz o / ideálnosti / postavy svojho jazvečíka .