Skúšky

 

Farbiarske skúšky malých plemien

Deň skúšok: 21.05.2005
Miesto konania: Senec
Výsledná klasifikácia : II.cena 98 bodov
Predmet    
Hlasitosť  
2
Poslušnosť  
4
Vodenie na remeni  
4
Sliedenie  
2
Správanie sa po výstrele  
4
Dohľadávka po pof. stope  
3
Odloženie  
3