Skúšky

Skúšky vlôh malých plemien

Deň skúšok: 27.4.1997
Miesto: Kúty
Výsledná klasifikácia: II.cena 140 bodov
           
Predmet
Známka
 
       
Čuch
2
       
Hlasitosť
2
       
Ostrosť
3
       
Poslušnosť
3
       
Správanie sa po výstrele
4
       
Vodenie na remeni
4
       
Sliedenie
2
       
Stopa živej zveri
2
       
Stopa vodiča
3
       

Skúšky v brloharení

 
Deň skúšok: 23.9.2000 Miesto: Turá Výsledná klasifikácia: I./I.cena 64/64 bodov
 
   
Predmet
Známka
1.štart
Odvaha
3
Vytrvalosť
4
Hlasitosť
4
 
2.štart
Odvaha
3
Vytrvalosť
4
Hlasitosť
4

Farbiarske skúšky malých plemien

Deň skúšok: 10.8.1997 Miesto: Borský Mikuláš  Výsledná klasifikácia: I.cena, 66 bodov
   
Predmet 
Známka
 
Vodenie na remeni
3
Sliedenie
3
Práca na pofarbenej stope
3
Odloženie
3