Linky

 

www.polovnik.com - stránka o poµovníctve
www.teckel.cz - ch.s. Pavek ´s
www.vivamoravia.webz.cz - ch.s.Viva Moravia
www.zestekotu.cz - ch.s. Ze ©»ekotu
www.chovpsu.cz - stránka o psoch
www.jazvecik.sk - Slovenský klub chovateµov jazvečíkov
www.drsnak.cz - ch.s. Z Písku
www.republika.pl/lord_tytus - jazvečík Lord Titus
home.halden.net - stránky o jezvečíkoch
www.jezevcik.org - Český klub chovateµov jazvečíkov
www.jezevcik.mystik.cz - nezávislý jazvečík
www.onyxmoravia.com- ch.s. Onyx Moravia
www.dlouhy-nornik.wz.cz - stránka o jezvečíkoch