Medzinárodné, celoątátne a oblastné výstavy psov

Medzinárodná výstava psov, CACIB

26.01.2013

27.01.2013

 Trenčín           

UKK

Medzinárodné výstavy psov, CACIB

23.02.2013

24.02.2013

 Nitra             

Z©K

Medzinárodná výstava psov, CACIB

11.05.2013

12.05.2013

 Koąice-mesto      

SPZ

Celoątátna výstava psov, CAC

31.05.2013

31.05.2013

 Senec             

SPZ

Medzinárodné výstavy psov, CACIB

01.06.2013

02.06.2013

 Nitra             

SPZ

Oblastná výstava psov

08.06.2013

08.06.2013

 Dvorianky

SPZ

®itnoostrovská oblastná výstava poµov. plemien

15.06.2013

15.06.2013

 Dun. Streda - Báč   

SPZ

Medzinárodné výstavy psov, CACIB

06.07.2013

07.07.2013

 Koąice-mesto      

Z©K

Oblastná výstava psov

11.08.2013

11.08.2013

 Dolný Kubín       

SPZ

Medzinárodné výstavy psov, CACIB

17.08.2013

18.08.2013

 Bratislava        

SPZ

Celoątátna výstava psov, CAC

14.09.2013

14.09.2013

 Lučenec           

UKK

Národná výstava psov, CAC, Ví». SR

15.09.2013

15.09.2013

 Lučenec           

Z©K

Medzinárodné výstavy psov, CACIB

26.10.2013

27.10.2013

 Bratislava - Incheba      

 (SKJ)

Medzinárodné výstavy psov, CACIB

30.11.2013

01.12.2013

 Nitra             

UKK

Klubové výstavy

Klubová výstava čs. vlčiakov, KV, CAC

22.02.2013

22.02.2013

 Nitra             

©peciálna výstava amer. kokerąpanielov, CAC

22.02.2013

22.02.2013

 Nitra             

Klubová výstava retrieverov, KV, CAC

22.02.2013

22.02.2013

 Nitra             

©peciálna výstava teriérov, CAC

16.03.2013

16.03.2013

Viničné

Klubová výstava tibetskej dogy, KV, CAC

17.03.2013

17.03.2013

Mojmírovce

©peciálna výstava pekinézov, CAC

06.04.2013

06.04.2013

Bratislava

Klubová výstava cavalier a king Ch.sp., KV, CAC

27.04.2013

27.04.2013

Viničné

Svetová výstava slovenských kopovov, CAC

27.04.2013

27.04.2013

 Zvolen            

Klubová výstava BBB collie klubu, KV, CAC

27.04.2013

27.04.2013

Hurbanovo

Klubová výstava bíglov, KV, CAC

18.05.2013

18.05.2013

Bobrovník

Memoriál prof. A. Hrůzu, KV čuvačov, KV, CAC

25.05.2013

25.05.2013

Pribylina

Klubová výstava maď. stavačov, KV, CAC

26.05.2013

26.05.2013

Radoąovce

Klubová výstava nem. kr. stavačov, KV, CAC

26.05.2013

26.05.2013

Radoąovce

Klubová výstava hrubosrstých stavačov, KV, CAC

26.05.2013

26.05.2013

Radoąovce

Klubová výstava weimar. stavačov, KV, CAC

26.05.2013

26.05.2013

Radoąovce

Klubová výstava angl. stavačov, KV, CAC

26.05.2013

26.05.2013

Radoąovce

Klubová výstava slov. hrub. stavačov, KV, CAC

26.05.2013

26.05.2013

Radoąovce

Klubová výstava českých fúzačov, KV, CAC

26.05.2013

26.05.2013

Radoąovce

©peciálna výstava jazvečíkov, CAC

08.06.2013

08.06.2013

Dvorianky

©peciálna výstava weimarských stavačov, CAC

08.06.2013

08.06.2013

Dvorianky

©peciálna výstava slovenských kopovov, CAC

08.06.2013

08.06.2013

Dvorianky

©peciálna výstava bloodhoundov, CAC

08.06.2013

08.06.2013

Dvorianky

©peciálna výstava českých fúzačov, CAC

08.06.2013

08.06.2013

Dvorianky

©peciálna výstava hrubosrstých stavačov, CAC

08.06.2013

08.06.2013

Dvorianky

Klubová výstava ridľbekov, KV, CAC

08.06.2013

08.06.2013

Skalka pri Kremnici

Klubová výstava farbiarov, KV, CAC

09.06.2013

09.06.2013

Sielnica

Klubová výstava jagdteriérov, KV, CAC

09.06.2013

09.06.2013

Sielnica

Klubová výstava duričov, KV, CAC

09.06.2013

09.06.2013

Sielnica

©peciálna výstava jazvečíkov, CC

09.06.2013

09.06.2013

Sielnica

©peciálna výstava kokerąpanielov, CAC

15.06.2013

15.06.2013

Báč

©peciálna výstava poµovných sliedičov, CAC

15.06.2013

15.06.2013

Báč

Klubová výstava pudlov, KV, CAC

15.06.2013

15.06.2013

Kamenný mlyn

©peciálna výstava pudlov, CAC

16.06.2013

16.06.2013

Kamenný mlyn

Epeiros cup (molossov), CAC

22.06.2013

22.06.2013

Galanta

Klubová výstava molossov, KV, CAC

23.06.2013

23.06.2013

Galanta

©peciálna výstava duričov, CAC

05.07.2013

05.07.2013

 Koąice-mesto      

©peciálna výstava teriérov, CC

07.07.2013

07.07.2013

 Koąice-mesto      

©peciálna výstava angl. stavačov, CAC

04.08.2013

04.08.2013

 Trnava            

Klubová výstava dalmatínskych psov, KV, CAC

16.08.2013

16.08.2013

 Bratislava

Európska výstava čs. vlčiakov, CAC

25.08.2013

25.08.2013

 Podskalie

©peciálna výstava maď. stavačov, CAC

30.08.2013

30.08.2013

 ©aµa

Klubová výstava alp. jazveč. duričov, KV, CAC

31.08.2013

31.08.2013

 Sv. Anton

Klubová výstava jazvečíkov, KV, CAC

01.09.2013

01.09.2013

 Zvolen

©peciálna výstava bíglov, CAC

07.09.2013

07.09.2013

 Moravany nad Váhom

Klubová výstava poµovných sliedičov, KV, CAC

07.09.2013

07.09.2013

 Báč

Klubová výstava kokerąpanielov, KV, CAC

08.09.2013

08.09.2013

 Báč

Klubová výstava pekinézov, KV, CAC

09.09.2013

09.09.2012

 termín a miesto neurčené

©peciálna výstava nem. kr. stavačov, CAC

13.09.2013

13.09.2013

 Poµný Kesov

©peciálna výstava alp. jazv. duričov, CAC

14.09.2013

14.09.2013

 Stebnická Huta

Klubová výstava slovenských kopovov, KV, CAC

15.09.2013

15.09.2013

 Bijacovce

©peciálna výstava ridľbekov, CAC

22.09.2013

22.09.2013

 Skalka pri Kremnici

©peciálna výstava BBB collie klubu, CAC

22.09.2013

22.09.2013

 Kamenný mlyn

Klubová výstava briardov, KV, CAC

28.09.2013

28.09.2013

 Kamenný mlyn

©peciálna výstava cavalier a king Ch.sp., CAC

28.09.2013

28.09.2013

 Viničné

©peciálna výstava slov. hrub. stavačov, CAC

05.10.2013

05.10.2013

 ®eliezovce

Európska výstava tibetských plemien, CAC

05.10.2013

05.10.2013

 Viničné

©peciálna výstava tibetskej dogy, CAC

06.10.2013

06.10.2013

 Viničné

©peciálna výstava molossov

25.10.2013

25.10.2013

 Bratislava

Klubová výstava am. kokerąpanielov, KV, CAC

25.10.2013

25.10.2013

 Bratislava

Klubová výstava teriérov, KV, CAC

29.11.2013

29.11.2013

 Nitra

Európska výstava slov. čuvačov, CAC

29.11.2013

29.11.2013

 Nitra             

©peciálna výstava retrieverov, CAC

29.11.2013

29.11.2013

 Nitra             

Bonitácie, zvody

Zvod mladých briardov

29.09.2013

term. a miesto neurč

Bonitácia cavalier a king Ch. spanielov

26.01.2013

 Trenčín            

Chovný zvod mladých hrub. stavačov

11.03.2013

 miesto neurčené

Bonitácia pekinézov

06.04.2013

 Bratislava

Jarný zvod nem. krátkosrstých stavačov

13.04.2013

 ©aµa              

Bonitácia poµov. sliedičov

13.04.2013

 Trstice

Zvod mladých KCH maď. stavačov

20.04.2013

 Topoµníky

Bonitácia cavalier a king Ch. spanielov

27.04.2013

 Viničné

Jarná bonitácia pudlov

27.04.2013

 Bratislava        

Bonitácia a zvod čs. vlčiakov

25.05.2013

 Pavlovce

Chovný zvod farbiarov

08.06.2013

 Nová Dedina

Bonitácia ridľbekov

08.06.2013

 Skalka pri Kremnici

Bonitácia poµov. sliedičov

15.06.2013

 Báč

Letná bonitácia pudlov

15.06.2013

 Kamenný mlyn

Bonitácia molossov

22.06.2013

 Galanta           

Bonitácia molossov

23.06.2013

 Galanta           

Bonitácia a zvod čs. vlčiakov

30.08.2013

 Podskalie

Bonitácia alp. jazvečíkovitých duričov

31.08.2013

 Sv. Anton

Bonitácia poµov. sliedičov

07.09.2013

 Báč

Bonitácia alp. jazvečíkovitých duričov

14.09.2013

 Stebnická Huta

Bonitácia briardov

29.09.2013

 Kamenný mlyn

Bonitácia ridľbekov

22.09.2013

 Skalka pri Kremnici

Bonitácia cavalier a king Ch. spanielov

28.09.2013

 Viničné

Chovný zvod farbiarov

19.10.2013

 Pieą»any          

Bonitácia molossov

25.10.2013

 Bratislava        

Bonitácia a zvod čs. vlčiakov

16.11.2013

 Horný Hričov