OkO - Banská Bystrica, Trieda SNP 14, 974 01

tajomník:

Marta Uhrecká

telefón:

048 / 4141 777

OkO - Bánovce n/Bebravou, Andreja Kmeťa 531/4, 957 01

tajomník:

Peter Trančík

telefón:

038 / 760 47 34

mobil:

0903 148 134

OkO - Bardejov, Stocklova 40, 085 01

tajomník:

Ján Viskup

telefón:

054 / 472 39 25

mobil:

0907 907 157

email:

spzbj@mail.t-com.sk

MsO - Bratislava mesto, Haanova 19, 851 04

tajomník:

Ing. Ján Dovalovský

pracovník:

Monika Vachálková

pracovník:

Danica Hasová

fax:

02 / 624 10 150

telefón:

02 / 624 10 149

email:

polovnici@spzba.sk

web:

www.spzba.sk

OkO - Brezno, Nám. M.R.Štefánika 20/15, 977 01

tajomník:

Dušan Brozman

telefón:

048 / 611 52 53

mobil:

0902 082 643

OkO - Detva, Zvolenská 84,Vígľaš, 962 02

tajomník:

Ing. Martin Kalamár

pracovník:

Ing. Pavol Adam

telefón:

045 / 539 44 38

mobil:

0902 725 150

OkO - Dunajská Streda, Športová 50, 929 01

tajomník:

Margita Kotzigová

fax:

031 / 55 22 545

telefón:

031 / 55 22 545

mobil:

0910 932 024

email:

polovnik@real-net.sk

OkO - Galanta, Športová 22, 924 00

tajomník:

Ing.Baltazár Molnár

telefón:

031 / 780 23 01

mobil:

0905 786 917

email:

spzga@stonline.sk

OkO - Gelnica, Slovenská 15, 056 01

tajomník:

Ing. Jozef Hlásny

pracovník:

Daša Gerdová

telefón:

053 / 482 15 14

email:

spz.gelnica@mail.t-com.sk

RgO - Gemer, Strelnica, Rožňava, 048 01

tajomník:

Valéria Makarová

fax:

058 / 788 57 66

telefón:

058 / 732 50 94

telefón:

0905 587 024

mobil:

0918 730 247

email:

strelnica.rv@stonline.sk

RgO - Humenné, Lipová 759/20, 066 01

tajomník:

Jozef Lisakovský

pracovník:

Vlasta Jalčová

fax:

057 / 778 32 46

telefón:

057 / 778 32 46

mobil:

0910 337 098

email:

spzrgohe@mail.t-com.sk

OkO - Ilava, Farská 84/5, 019 01

tajomník:

Karol Zlámala

pracovník:

Zdenka Ďuríková

fax:

042 / 446 44 54

telefón:

042 / 446 44 54

telefón:

0915 784 732

mobil:

0918 770 660

email:

oko.spz@centrum.sk

OkO - Komárno, M. Bela 30, 945 01

tajomník:

Ing.Viliam Kocsis

telefón:

035 / 774 12 62

mobil:

0907 741 229

email:

okospzkn@gmail.com

RgO - Košice, Pri Miklušovej väznici 8, 040 01

tajomník:

Ivan Šoltés

pracovník:

Regina Köverová

fax:

055 / 622 22 12

telefón:

055 / 622 22 12

mobil:

0908 087 465

email:

spzke_mesto@stonline.sk

web:

www.spzke-mesto.sk

OkO - Košice-okolie, Cesta pod Hradovou 13/A, 040 01

tajomník:

JUDr. Ján Klika

pracovník:

Janka Krišková

fax:

055 / 633 29 61

telefón:

055 / 633 29 61

email:

spzkeokolie@spzkeokolie.sk

web:

www.spzkeokolie.sk

OkO - Krupina, Priemyselná 696/14, 963 01

tajomník:

Ing. Jozef Tvrdošínsky

pracovník:

Jozefína Nemčeková

telefón:

0908 922 742

mobil:

0918 333 763

RgO - RgO Kysúc, Podjavorinská 2481,Čadca, 022 01

tajomník:

Antónia Martinčeková

pracovník:

Mária Hlušková

fax:

041 / 432 13 62

telefón:

041 / 432 13 62

email:

spz.cadca@mail.t-com.sk

web:

www.spzca.sk

OkO - Levice, Dopravná 14, 934 01

tajomník:

František Zlehovec

pracovník:

Eva Hlásniková

telefón:

036 / 631 22 59

mobil:

0905 159 365

email:

spzlevice@wireti.sk

OkO - Levoča, Nová ulica 6, 054 01

tajomník:

Bc. Pavol Kriššák

pracovník:

Helena Rušinová

telefón:

053 / 451 07 84

OkO - Liptovský Mikuláš, 1. mája 40, 031 01

tajomník:

Dezider Šagát

pracovník:

Miroslava Brosková

fax:

044 / 552 38 85

telefón:

044 / 552 38 85

mobil:

0905 525 867

email:

kanc@spzlm.sk

web:

www.spzlm.sk

OkO - Malacky, 1. Mája 96/87, 901 01

tajomník:

Milan Merc

telefón:

034 / 774 28 61

mobil:

0903 459 463

email:

spzmalacky@mail.t-com.sk

OkO - Michalovce, S. Chalúpku 12, 071 01

tajomník:

Anna Hurajtová

fax:

056 / 642 31 53

telefón:

056 / 642 31 53

mobil:

0915 637 173

email:

spzmichalovce@szm.sk

OkO - Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01

tajomník:

Ing.Dušan Pšenák

telefón:

043 / 552 3833

mobil:

0908 425 746

web:

www.spz-namestovo.szm.sk

OkO - Nitra, Mostná 6, 949 01

tajomník:

Ing. Pavel Mladý

pracovník:

Lucia Tatarkovičová

fax:

037 / 772 12 01

telefón:

037 / 772 12 01

mobil:

0907 783 125

email:

spzoko@stonline.sk

OkO - Nové Zámky, Štefánikova 13, 940 01

tajomník:

Ing. Jozef Vindiš

pracovník:

Helena Baďurová

telefón:

035 / 6400 221

mobil:

0907 152 515

RgO - RgO Novohradu, Mierová 32, Lučenec, 984 01

tajomník:

Ing. Miroslav Balkovský

fax:

047 / 43 25 956

telefón:

047 / 43 25 956

mobil:

0918 386 217

email:

rgonovohrad@mail.t-com.sk

OkO - SPZ Orava Dolný Kubín, Ťatliaková 2051/8, Dolný Kúbín, 026 01

tajomník:

Ing. Ján Rešutík

pracovník:

Bc. Milada Dutková

fax:

043 / 582 36 64

telefón:

043 / 58 64 815

mobil:

0905 452 224

email:

spzorava@stonline.sk

OkO - Partizánske, Makarenkova 812/11, 958 01

tajomník:

Eugen Gális

mobil:

0905 918 869

OkO - Pezinok, Moyzesova 17, 902 01

tajomník:

Ing. Kamil Pajer

pracovník:

František Bílik

mobil:

0903 207 250

OkO - Piešťany, Krajinská cesta 32, Hotel Atom, 921 01

tajomník:

Peter Tekula

pracovník:

Adriana Hechtová

telefón:

0905 233 649

mobil:

0903 751 976

email:

oko.spzpn@zoznam.sk

RgO - Podtatranská RgO, Hviezdoslavova 28, Poprad, 058 01

tajomník:

Ing. Bystrík Kiska

pracovník:

Ing. Andrej Jabrocký

fax:

052 / 773 42 73

telefón:

052 / 773 42 73

mobil:

0918 816 307

email:

spzprgo@slovanet.sk

OkO - Prievidza, Bojnická 17, 971 01

tajomník:

Jozef Považan

telefón:

046 / 543 01 20

mobil:

0903 132 381

email:

slovenskypolovnickyzvazov@zoznam.sk

RgO - Rimavská Sobota, Mikszátha 43, 979 01

pracovník:

Marta Dávidová

telefón:

047 / 562 23 77

mobil:

0905 574 720

OkO - Ružomberok, Podhora 2, 034 01

tajomník:

František Penčák

telefón:

044 / 432 76 84

mobil:

0907 837 682

OkO - Senec, Kysucká 14,P.O.Box 15, 903 01

tajomník:

Ing. Pavol Kuruc

mobil:

0903 216 970

email:

okospzsenec@orangemail.sk

web:

www.spzsenec.szm.sk

RgO - Senica, Hollého 750, 905 01

tajomník:

Jozef Bachratý

pracovník:

Katarína Trefilíková

fax:

034 / 651 46 24

telefón:

034 / 651 46 24

mobil:

0905 545 955

email:

rospzsenica@slovanet.sk

OkO - Skalica, Kollárova 21, Holíč, 908 51

tajomník:

Renata Rajčáková

mobil:

0908 195 740

OkO - Sobrance, Kúpeľská 66, 073 01

tajomník:

Mgr. Ján Petro

telefón:

056 / 652 24 17

mobil:

0908 048 708

email:

okospzso@gmail.com

OkO - Spišská N.V., Letná 30, 052 01

tajomník:

Mgr. Ján Kučinský

pracovník:

Daniela Čižmárová

fax:

053 / 446 41 82

telefón:

053 / 446 41 82

mobil:

0918 547 289

OkO - Stará Ľubovňa, Janka Kráľa 1, 064 01

tajomník:

Oľga Zongorová

telefón:

052 / 432 24 24

RgO - RgO Stredné Považie, Podhlinie 1159/15,Pov.Bystrica, 017 01

tajomník:

Ing.Margita Peťovská

fax:

042 / 432 09 231

telefón:

042 / 434 00 28

mobil:

0908 735 923

email:

rgospzpb@px.psg.sk

OkO - Stropkov, Hlavná 52, 091 01

tajomník:

Juraj Husár

fax:

054 / 742 44 88

telefón:

054 / 742 44 88

mobil:

0905 418 582

OkO - Svidník, Centrálna 817/21, 089 01

tajomník:

Belo Rajčok

telefón:

054 / 752 48 86

mobil:

0907 915 294

OkO - Šaľa, Hlavná 2/1, 927 00

tajomník:

JUDr. Tibor Timár

pracovník:

Mária Hrnčárová

fax:

031 / 770 25 08

telefón:

031 / 770 25 08

telefón:

0905 641 646

mobil:

0905 523 398

email:

mhrncarova@post.sk

RgO - Šarišská RgO, Štúrova 20, Prešov, 080 01

tajomník:

Miroslav Sedlák

pracovník:

Ľubica Jacečková

telefón:

051 / 774 67 78

mobil:

0905 634 816

email:

spz.po@stonline.sk

OkO - Topoľčany, Hollého 5, 955 01

tajomník:

Stanislav Gašpar

telefón:

038 / 532 48 09

mobil:

0903 784 360

OkO - Trebišov, Štefánikova 1161, 075 01

tajomník:

Magdaléna Bučková

telefón:

056 / 668 58 73

mobil:

0907 991 546

email:

slovenskypolovnickyzvaz@zoznam.sk

RgO - Trenčín, Súdna 22, 912 01

tajomník:

Rajmund Rapaič

pracovník:

Erika Janíková

fax:

032 / 658 34 86

telefón:

032 / 658 34 86

telefón:

0948 021 128

mobil:

0905 284 090

email:

rgospztn@stonline.sk

RgO - Trnava, Vajanského 23, 917 00

tajomník:

Ing. Eliáš Vajči

pracovník:

Gabriela Križanová

fax:

033 / 55 11 082 (tel

telefón:

033 / 55 11 082 (tel

email:

trnavargospz@post.sk

RgO - Turčianska RgO, Svätoplukova 16, Martin, 036 01

tajomník:

Richard Rákoczy

pracovník:

Zuzana Badová

fax:

043 / 413 38 62

telefón:

043 / 413 38 62

mobil:

0903 850 884

email:

spz.martin@slovanet.sk

OkO - Tvrdošín, budova Okr. úradu, sídl. Medvedzie 1/238, 027 44

tajomník:

Jozef Kováč

telefón:

043 / 530 23 70

mobil:

0905 835 522

email:

jokoorava@zoznam.sk

OkO - Veľký Krtíš, Mierová 1, 990 01

tajomník:

Milan Krnáč

telefón:

047 / 483 08 59

email:

pol.zvazvelkrtis@stonline.sk

OkO - Vranov nad Topľou, Duklianských hrdinov 1111, 093 01

tajomník:

Milan Janov

telefón:

057 / 44 23 005

mobil:

0905 339 697

OkO - Zlaté Moravce, Sládkovičova č. 3, 953 01

tajomník:

Ing. Ctibor Határ

fax:

037 / 642 13 73

telefón:

037 / 642 13 73

mobil:

0903 246 648

OkO - Zvolen, Tomášikova 1, 960 01

tajomník:

Ing. Milan Čabala

telefón:

045 / 533 28 88

mobil:

0907 571 264

email:

spzzvolen@zoznam.sk

web:

www.spzzv.sk

RgO - Žiar n/Hronom, A. Hlinku 9, 965 50

tajomník:

Eva Wagingerová

telefón:

045 / 673 23 66

RgO - Žilina, Veľká Okružná 54, 010 01

tajomník:

Peter Marčulinec

fax:

041 / 562 01 75

telefón:

041 / 562 01 75

mobil:

0903 543 555